สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
 
     

สถาบันทักษิณคดีศึกษาจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนสุวรรณวงศ์จำนวน ๓๗๐ คน โดยฐานการเรียนรู้แบ่งออกเป็นฐานเรียนรู้การจักสาน ฐานการเรียนรู้การทำต้ม ฐานการเรียนรู้การแกะหนังตะลุง และฐานการเรียนรู้การทำผ้ามัดย้อม