สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 ก.ค.62 ถึงวันที่ 31 ก.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา: อิ่มบุญ อุ่นใจ สานสายใยชุมชนครั้งที่ ๖
 
     

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถาบันทักษิณคดีศึกษา และงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา: อิ่มบุญ อุ่นใจ สานสายใยชุมชนครั้งที่ ๖ เพื่อร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและทำนุบำรุง สืบทอดพระพุทธศาสนาและเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ กับวัดและชุมชนโดยรอบ(Happy Society) โดยในปีนี้บุคลากรสถาบันทักษิณคดีศึกษาและบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ได้นำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนไปถวายวัดและสำนักสงฆ์ในเกาะยอได้แก่ วัดแหลมพ้อ วัดท้ายยอ วัดโคกเปี้ยว วัดเขาบ่อ และสำนักสงฆ์เขากุฏิ