สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 ก.ค.62 ถึงวันที่ 12 ก.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา: อิ่มบุญ อุ่นใจ สานสายใยชุมชนครั้งที่ ๖
 
     

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถาบันทักษิณคดีศึกษา และงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา: อิ่มบุญ อุ่นใจ สานสายใยชุมชนครั้งที่ ๖ (วันที่ ๒) เพื่อร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและทำนุบำรุง สืบทอดพระพุทธศาสนาและเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ กับวัดและชุมชนโดยรอบ(Happy Society) โดยในวันนี้บุคลากรสถาบันทักษิณคดีศึกษาได้นำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนไปถวายวัดหัวเตย และวัดเกาะยวน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ซึ่งเป็นวัดเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม