สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 ส.ค.62 ถึงวันที่ 2 ส.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพร่วมกับอาศรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๕
 
     

๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพร่วมกับอาศรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน  ครั้งที่ ๕ “ภูษาอาเซียน การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง และพลังสร้างสรรค์” โดยสถาบันทักษิณคดีศึกษาจัดแสดงนิทรรศการชุดผ้าทอภาคใต้ และได้นำผ้าบาติกกุบทอง  ผ้าทอยกดิ้นทอง ผ้าพิมพ์ลายตะทองหรือทาทอง และผ้าหุ้มธรรมาสน์ไปร่วมจัดแสดงด้วย นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิชาการเกี่ยวกับผ้าทอภาคใต้และ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานในประเทศไทยและหน่วยงานจากประเทศต่างๆ ในอาเซียน