สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 ส.ค.62 ถึงวันที่ 16 ส.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประมวลภาพกิจกกรรมการเรียนรู้ภาคใต้แบบมหภาค และการจัดกิจกรรมศึกษาวัฒนธรรมชุมชนต้นแบบ
 
     

   สถาบันทักษิณคดีศึกษาจัดกิจกกรรมการเรียนรู้ภาคใต้แบบมหภาค และการจัดกิจกรรมศึกษาวัฒนธรรมชุมชนต้นแบบ รายวิชาทักษิณศึกษาประจำภาคเรียนต้น แก่นิสิต ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562