สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 8 ต.ค.62 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ และบุคลากรสถาบันทักษิณคดีศึกษาร่วมต้อนรับ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน
 
     

          เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เดินทางถึงสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารสถาบันทักษิณคดีศึกษา บุคลากร ร่วมต้อนรับ พร้อมทั้งรับชมการแสดงมโนราห์ โดยเยาวชนกลุ่มรักษ์โนราตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และการแสดงอีแปะหนึ่งเหรียญสามวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการแสดงที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาและความเจริญงอกงามของเมืองสงขลา โดยนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายหลังจากเสร็จภารกิจ ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ได้เดินทางต่อไปยังย่านเมืองเก่า และโรงสีแดงหับโห้หิ้น ซึ่งนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับนักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการเล่าเรื่องวิทย์ ชิดย่านเมืองเก่าสงขลา พร้อมทั้งรับชมนิทรรศการฯ

 

ประมวลภาพทั้งหมด คลิก