สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ม.ค.63 ถึงวันที่ 31 ม.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันเด็กแห่งชาติประจำปี2563
 
     

          สถาบันทักษิณคดีศึกษาร่วมกับคณะ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ  และ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ จัดโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้: วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา คุณสมศรี รักนุ้ย เป็นประธานกล่าวเปิดและอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา การสาธิตการทำขนม ฐานการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และ การแสดงความสามารถของเยาวชนบนเวที รวมถึงมีกิจกรรมพื้นบ้านอาทิ การแข่งขันการขูดมะพร้าว เป็นต้น กิจกรรมต่างๆ ในปีนี้จะเน้นให้เด็กและเยาวชน มาร่วมสนุกสนานและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจากการลงมือทำกิจกรรมจริง ซึ่งทุกกิจกรรมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ประมวลภาพทั้งหมด คลิก