สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 เม.ย.63 ถึงวันที่ 30 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะผู้บริหาร ร่วมกับ SBL บันทึกประเทศไทย นิตยสารชั้นนำของประเทศไทย ได้บันทึกเรื่องราวอู่วัฒนธรรมภาคใต้ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

     

       เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓  สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วย นายเชิดชัย อ๋องสกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา และคณะผู้บริหาร ร่วมกับ SBL บันทึกประเทศไทย นิตยสารชั้นนำของประเทศไทย ได้บันทึกเรื่องราวอู่วัฒนธรรมภาคใต้ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
หนึ่งในสถานที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ ศักยภาพของจังหวัดสงขลาในมิติด้านศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่ทรงคุณค่าของภาคใต้รวบรวมเพื่อดำเนินการจัดทำนิตยสาร "สงขลา ๒๕๖๓" เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญของจังหวัดสงขลาให้แพร่หลายยิ่งขึ้น