สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 21 พ.ค.63 ถึงวันที่ 21 ต.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่นายละมุล จันทร์จะนะ ช่างฝีมือทั่วไป ระดับ ๓ สังกัดสถาบันทักษิณคดีศึกษา
 
     

          ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่นายละมุล จันทร์จะนะ ช่างฝีมือทั่วไป ระดับ ๓ สังกัดสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒