สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 ส.ค.63 ถึงวันที่ 30 ต.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรร่วมอภิปราย ประวัติศาสตร์สงขลาที่เกี่ยวเนื่องกับบริบทโลกและเมืองข้างเคียง
 
     

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
รศ.ดร. สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรร่วมอภิปราย

ประวัติศาสตร์สงขลาที่เกี่ยวเนื่องกับบริบทโลกและเมืองข้างเคียง
ในงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา