สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 ส.ค.63 ถึงวันที่ 30 ต.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้
 
     

๑๔-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
สถาบันทักษิณคดีศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนา “โครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้

จัดโดยเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ ร่วมกับ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

และร่วมเดินทางท่องเที่ยวท้องถิ่นไปกับพิพิธภัณฑ์โนราเติม วิด วาด