สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 20 ส.ค.63 ถึงวันที่ 30 ต.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเกาะยอเพื่อการพัฒนาท่องเที่ยวที่ยั่งยืน หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
 
     

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

รศ. ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

“โครงการการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเกาะยอเพื่อการพัฒนาท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการเป็นเจ้าบ้านที่ดี”

จัดโดยนายเชิดชัย อ๋องสกุล หัวหน้าโครงการฯ

โดยมี รศ. ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวชุมชน/คณบดีวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

และคุณกิตธนา สุบรรพวงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา/กรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ และผู้นำชุมชนจากหลายภาคส่วนในตำบลเกายอ

ร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนทรรศนะและความคิดเห็น เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว

เสริมสร้างความเป็นเจ้าบ้านที่ดีและการพัฒนาการท่องเที่ยวของเกาะยออย่างยั่งยืน