สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 27 ส.ค.63 ถึงวันที่ 30 ต.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายการ "อึ้ง ทึ่ง เสียว" ถ่ายทำรายการเรื่องกริช
 
     

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

     สถาบันทักษิณคดีศึกษา ให้การตอนรับรายการ “อึ้ง ทึ่ง เสียว” ช่อง ๘ ถ่ายทำรายการเรื่องกริชโดยมีคุณกุ้ง สุธิราช เป็นพิธีกรผู้สัมภาษณ์

รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์พิชัย แก้วขาว และ อาจารย์บุญเลิศ จันทระ เป็นผู้ให้การบรรยายความรู้เรื่องกริช และนำชมกริชชนิดต่างๆที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา

     ท่านใดสนใจเรื่องกริช สามารถมาชมได้ที่ "พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา" วันพุธ-จันทร์ (หยุดวันอังคาร) เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น.