สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน
เริ่มแสดง :: 27 ส.ค.63 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : งานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ณ ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์
 
     

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

     ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ หาดใหญ่ ร่วมปรึกษากับสถาบันทักษิณคดีศึกษา เพื่อจัดนิทรรศการให้ความรู้ในศิลปะและวัฒนธรรม

ในงานประเพณีวันสารทเดือน ๑๐ ณ ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์