สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน
เริ่มแสดง :: 27 ส.ค.63 ถึงวันที่ 30 ต.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย สาขาหาดใหญ่ เยี่ยมเยือนสถาบันทักษิณคดีศึกษา
 
     

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

     ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย สาขาหาดใหญ่ เยี่ยมเยือนสถาบันทักษิณคดีศึกษาพร้อมเข้าพบผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมขาติ และมอบของที่ระลึก