สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 ก.ย.63 ถึงวันที่ 30 ต.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ร่วมจัดรายการ FM 88.25 MHz
 
     

สถาบันทักษิณคดีศึกษา ร่วมจัดรายการวิทยุกับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ในรายการ

"สถาบันทักษิณฯ หอมกลิ่นปาริชาต" 

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ

ผู้อำนายกวนสถาบันทักษิณคดีศึกษา

 

ติดตามรับชมได้ทาง FM 88.25 MHz

ทุกวันพฤหัสบดี 16:00 - 17:00 น.