สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 ก.ย.63 ถึงวันที่ 28 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันทักษิณคดีศึกษา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการพิเศษ “กริชสกุลช่างสงขลา : วิวัฒน์ศาสตราวุธคาบสมุทรไทย” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
 
     

๒๖ กันยายน ๒๕๖๓

     สถาบันทักษิณคดีศึกษา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการพิเศษ “กริชสกุลช่างสงขลา : วิวัฒน์ศาสตราวุธคาบสมุทรไทย” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ภายในงานมีกริชรูปแบบต่างๆ และความรู้เรื่องราวของกริช ให้รับชมและเรียนรู้

     ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ได้ให้ความร่วมมือร่วมจัดแสดงโดยส่งมอบ “#กริชมัชปาหิต” กริชพร้อมฝัก ด้านจับเป็นรูปเทพเจ้า ตากริชใบปรือ มีร่องตรงกลาง สันนิษฐานว่าเป็นกริชมัชปาหิตที่เก่าที่สุดที่พบในภาคใต้ อายุราว ๖๐๐ ปี

     ขอเชิญชวนชาวสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ชมนิทรรศการพิเศษดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา

#พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา #สถาบันทักษิณคดีศึกษา #มหาวิทยาลัยทักษิณ #ists #TSU #พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา

#เกาะยอ #สงขลา #tathatyai #ชีพจรลงsouth #เที่ยวไปเรียนรู้ไป