สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 ต.ค.63 ถึงวันที่ 30 พ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประเพณีลากพระทางน้ำและอนุรักษ์ร้องเพลงเรือแหลมโพธิ์
 
     

วันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

     สถาบันทักษิณคดีศึกษา และมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา ร่วมประเพณีลากพระทางน้ำและอนุรักษ์ร้องเพลงเรือแหลมโพธิ์ ณ สำนักสงฆ์แหลมโพธิ์ ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

 

 

 

#พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา #สถาบันทักษิณคดีศึกษา #มหาวิทยาลัยทักษิณ #ists #TSU 
#เกาะยอ #สงขลา #tathatyai #ชีพจรลงsouth #เที่ยวไปเรียนรู้ไป