สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 6 พ.ย.63 ถึงวันที่ 30 พ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันทักษิณคดีศึกษา ร่วมจัดรายการ
 
     

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ได้รับเชิญจาก ผอ.พิมพ์ศิภัทดิ์ บัณฑิโต สถานีวิทยุโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง ๑๑ จังหวัดสงขลา ไปร่วมรายการ "ระเบียงใต้" ประเด็น "สถาบันทักษิณคดีศึกษากับศิลปะและวัฒนธรรม"ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๐๐น. นางสาวยินดี ตรีรัญเพชร ผู้ดำเนินรายการ

ทั้งนี้เพื่อร่วมมือกันในการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มากขึ้นให้เป็นการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมอย่างยิ่งและพระองค์ตรัสเอาไว้ความว่า "การรักษาศิลปะและวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมคือการรักษาชาติ" สถาบันทักษิณคดีศึกษามีหน้าที่และบทบาทในการดำเนินการในเรื่องนี้ให้บรรลุผลให้มากที่สุด

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/NBTsongKhlateam/videos/372447097303053/

.

.

#พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา #สถาบันทักษิณคดีศึกษา #มหาวิทยาลัยทักษิณ #ists #TSU

#เกาะยอ #สงขลา #tathatyai #ชีพจรลงsouth #เที่ยวไปเรียนรู้ไป