สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 9 พ.ย.63 ถึงวันที่ 30 พ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : MICE City ลานดาดฟ้าอาศรมศิลปกรรม
 
     

สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการลงพื้นที่บริเวณ ลานดาดฟ้า อาศรมศิลปกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นสถานที่จัดกิจกรรม ในส่วนหนึ่งของ MICE City ของจังหวัดสงขลา

.

.

#พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา #สถาบันทักษิณคดีศึกษา #มหาวิทยาลัยทักษิณ #ists #TSU

#เกาะยอ #สงขลา #tathatyai #ชีพจรลงsouth #เที่ยวไปเรียนรู้ไป