สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 9 พ.ย.63 ถึงวันที่ 30 พ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายการจดหมายเหตุกรุงศรี ถ่ายทำรายการเรื่องผ้าทอพื้นเมือง
 
     

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ให้การต้อนรับรายการจดหมายเหตุกรุงศรี เพื่อการถ่ายทำรายการเรื่องผ้าทอพื้นเมืองในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา โดยมีนายธีระ จันทิปะ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้

.

.

#พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา #สถาบันทักษิณคดีศึกษา #มหาวิทยาลัยทักษิณ #ists #TSU

#เกาะยอ #สงขลา #tathatyai #ชีพจรลงsouth #เที่ยวไปเรียนรู้ไป