สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 ก.พ.64 ถึงวันที่ 2 ก.พ.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับมอบหนังสือ “รัชกาลที่ ๙ กับชาวสงขลา”
 
     
     

         

          เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ ประธานคณะกรรมการประจำสถาบันทักษิณคดีศึกษา และ รศ.ดร. สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา รับมอบหนังสือ “รัชกาลที่ ๙ กับชาวสงขลา” ซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จำนวน ๒๐๐ เล่ม จาก “นางสมศรี รักนุ้ย” วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สำหรับจำหน่ายในราคาเล่มละ ๕๙๙ บาท เพื่อนำรายได้มาใช้เป็นกองทุนพัฒนาพจนานุกรมภาษาถิ่นใต้ โดยมีคณะกรรมการประจำสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในคราวประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันทักษิณคดีศึกษา สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมจรัญ จารุวัฒนา อาคารนวมภูมินทร์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ