สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 ก.พ.64 ถึงวันที่ 5 ก.พ.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณฯ ร่วมต้อนรับนายลักษมณ์ บุญเรือง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา พร้อมคณะ
 
     

     

     วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  รศ.ดร. สืบพงษ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ให้การต้อนรับนายลักษมณ์ บุญเรือง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเข้าสำรวจบัญชีสมุดไทย (หนังสือบุด) ที่จัดเก็บไว้ในคลังข้อมูล ของสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุศิลปวัตถุ เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป