สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 ก.พ.64 ถึงวันที่ 22 ก.พ.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รองผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา นายอนุสรณ์ กะณะศิริ ต้อนรับคณะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และคณะ เยาวชน
 
     

          วันจันทร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และคณะ เยาวชน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๒ ในพื้นที่ ๔ อำเภอ ความมั่นคงในจังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง สตูลและตรัง ตามโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๑๐๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา โดยมี รองผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา นายอนุสรณ์ กะณะศิริ เป็นผู้ต้อนรับคณะดังกล่าว