สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 13 ก.ค.64 ถึงวันที่ 31 ก.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ต้อนรับทีมเจ้าหน้าที่จาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา นำโดยนายลักษมณ์ บุญเรือง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา เข้าดำเนินจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุประเภทเอกสารโบราณ (สมุดไทย) ในความครอบครองของสถาบันทักษิณคดีศึกษาเพิ่มเติม เพื่อการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นโ
 
     

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ให้การต้อนรับทีมเจ้าหน้าที่จาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา นำโดยนายลักษมณ์ บุญเรือง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา เข้าดำเนินจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุประเภทเอกสารโบราณ (สมุดไทย) ในความครอบครองของสถาบันทักษิณคดีศึกษาเพิ่มเติม เพื่อการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุสำคัญของชาติ โดยมี รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา และ คุณพนัดดา เทพญา รองผอ.สถาบันฯ ร่วมให้การต้อนรับ