สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 22 ก.ค.64 ถึงวันที่ 31 ส.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษาเข้าร่วมการประชุมการเตรียมตัวก่อนการเข้ารับการประเมินสถานที่ประเภทจัดกิจกรรมพิเศษ(ลานอาศรม)
 
     

          ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา พร้อมด้วย นางพนัดดา เทพญา รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom กับทีมงาน Songkhla Convention and Exhibition Bureau (SCEB) เพื่อทำความเข้าใจและการเตรียมตัวก่อนการเข้ารับการประเมินสถานที่ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ(ลานอาศรม) เพื่อให้ได้รับ "การรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand Mice Venue Standard" โดย Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB)