สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติ
ผู้ก่อตั้งสถาบันทักษิณคดีศึกษา
ดาวน์โหลด QR Code สถาบันฯ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
รางวัลเชิดชูเกียรติ
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหารสถาบันทักษิณคดีศึกษา
บุคลากรสถาบันทักษิณคดีศึกษา
วิดิทัศน์แนะนำสถาบันทักษิณคดีศึกษา
 
ผู้บริหารสถาบันทักษิณคดีศึกษา กลับหน้าหลัก

 


รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ
​​​​​​ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา

E-mail.  suebpon@gmail.com   Tel. 097-3459059


นางพนัดดา เทพญา
รองผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา

E-mail phanadda@tsu.ac.th  Tel. 089-8769157

นายธีระ จันทิปะ
หัวหน้าสำนักงาน
สถาบันทักษิณคดีศึกษา
E-mail.  teera.jantipa@gmail.com   Tel. 0819634335


นางสาวนฤมล ผลบุญ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป

 E-mail. narumon_soy@hotmail.com  Tel. 081-5403591

นายธีระ จันทิปะ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา

E-mail.  teera.jantipa@gmail.com   Tel. 081-9634335

นางพนัดดา เทพญา
หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิชาการและวิจัย

E-mail phanadda@tsu.ac.th  Tel. 089-8769157