สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการข้อมูล/เอกสารเผยแพร่
ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อมูลการบริหารจัดการ
แนวปฏิบัติ
สถิติเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
แบบฟอร์ม
แบบประเมินความพึงพอใจ
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2563
ข้อมูลประเมิน ITA-2563
ระบบนำชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
 
สถิติเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา กลับหน้าหลัก

สถิติเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ปี 2551

สถิติเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ปี 2552

สถิติเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ปี 2553

สถิติเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ปี 2554

สถิติเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ปี 2555

สถิติเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ปี 2556

สถิติเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ปี 2557

สถิติเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ปี 2558

สถิติเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ปี 2559

สถิติเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ปี 2560

สถิติเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ปี 2561

สถิติเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ปี 2562

สถิติเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ปี 2563 

สถิติเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ปี 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)