สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการข้อมูล/เอกสารเผยแพร่
ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อมูลการบริหารจัดการ
แนวปฏิบัติ
สถิติเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
แบบฟอร์ม
แบบประเมินความพึงพอใจ
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2563
ข้อมูลประเมิน ITA-2563
ระบบนำชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
 
แนวปฏิบัติ กลับหน้าหลัก