สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการของเรา
บริการห้องพัก
บริการห้องประชุม
เวทีโรงละครเปิด
 
เวทีโรงละครเปิด กลับหน้าหลัก

เวทีโรงละครเปิด  เป็นพื้นที่ กลางแจ้ง เหมือนอัฒจรรย์  มีความจุ 5,000 คน 
ราคา 

 1. การจัดกิจกรรมเพื่อการหารายได้ 5,000 บาท

 2. การจัดกิจกรรมไม่มีรายได้ 3,000 บาท