สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ติดต่อเรา
แผนที่
ที่อยู่
 
ที่อยู่ กลับหน้าหลักFacebook : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90100
โทร 07459 116-8 แฟกซ์ 07459 1619