สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 2 แฟกซ์ 074 591 619
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
VDO CLIP กลับหน้าหลัก
  เมืองไทยดี้ดี ตอน สถาบันทักษิณคดีศึกษา มรดกทรงคุณค่าดินแดนใต้
  รายการล่องใต้วันนี้ ตอน สถาบันทักษิณฯ รู้หมดสิ้น ถิ่นใต้ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT Songkhla ๒๕๖๓
  แนะนำสถาบันทักษิณคดีศึกษาและบริการของสถาบัน
  เนื่องในวันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
  พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา

หน้าที่ :