TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ และบุคลากรสถาบันทักษิณคดีศึกษาร่วมต้อนรับ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน
สืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ หรือทำบุญเดือนสิบ ยิ่งใหญ่สมกับประเพณีคู่บ้านคู่เมืองชาวใต้
สถาบันทักษิณ ฯ ร่วมจัดงานโครงการโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีทำบุญเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการเพาะสร้างและคัดเลือกเมล็ดพันธุ์วรรณศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ-สถาพร ศรีสัจจัง ครั้งที่ ๖
พิธีเปิดนิทรรศการ “บุคลาธิษฐานทางธรรมชาติ : การสร้างรูปและความหมายทัศนศิลป์จากวิธีคิดแบบนามธรรมของภาคใต้”
ต้อนรับคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๓
ต้อนรับโรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก
ขอเชิญร่วมงานวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
รายการเมืองไทยดี๊ดี ถ่ายทำที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันทักษิณคดีศึกษา
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีรับมอบรางวัลพระราชทาน พิธีมอบรางวัล และพิธีเปิดนิทรรศการการประกวดผลงานศิลปกรรมเยาวชนทักษิณครั้งที่ ๑๕
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดเสวนาศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ตามโครงการประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ ๑๕
สถาบันทักษิณคดีศึกษาให้การต้อนรับกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารูและคณะ
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้าประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
สถาบันทักษิณคดีศึกษา ขอขอบคุณนางสอฟีย๊ะ หิรัญประสิทธ์ และครอบครัว จากอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งได้บริจาคโบราณวัตถุ ไหสี่หู จำนวน ๒ ใบให้แก่สถาบันทักษิณคดีศึกษา
สถาบันทักษิณคดีศึกษาโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์อาเซียน
ประกาศผลการตัดสินการประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณครั้งที่ ๑๕


หน้าที่ :