TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษาเข้าร่วมการประชุมการเตรียมตัวก่อนการเข้ารับการประเมินสถานที่ประเภทจัดกิจกรรมพิเศษ(ลานอาศรม)
กิจกรรมสืบสานประเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าเพณีวันว่าง : ขึ้นแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา ปี ๒๕๖๔
รองผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา นายอนุสรณ์ กะณะศิริ ต้อนรับคณะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และคณะ เยาวชน
ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณฯ ร่วมต้อนรับนายลักษมณ์ บุญเรือง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา พร้อมคณะ
รับมอบหนังสือ “รัชกาลที่ ๙ กับชาวสงขลา”
ประมวลภาพกิจกรรม งาน รำลึก ศ.สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
ร่วมงานสวดพระอภิธรรม นายหนังนครินทร์ ชาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
ท่านผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา และท่านรองผู้อำนวยการฯ นำกระเช้าของขวัญไปคารวะท่านอาจารย์ประดับ พงษ์ไพบูลย์
ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงและทําบุญอาคาร 50 ปี วศ มศว มทษ
สถาบันทักษิณคดีศึกษา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการพิเศษ “กริชสกุลช่างสงขลา : วิวัฒน์ศาสตราวุธคาบสมุทรไทย” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
คณะผู้บริหาร ร่วมกับ SBL บันทึกประเทศไทย นิตยสารชั้นนำของประเทศไทย ได้บันทึกเรื่องราวอู่วัฒนธรรมภาคใต้ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
บุคลากรสถาบันทักษิณเข้ารับฟังการถ่ายทอดนโยบายการบริหารและแนวทางการพัฒนา สถาบันทักษิณคดีศึกษา
ประมวลภาพวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
วันเด็กแห่งชาติประจำปี2563
ประมวลภาพกิจกกรรมการเรียนรู้ภาคใต้แบบมหภาค และการจัดกิจกรรมศึกษาวัฒนธรรมชุมชนต้นแบบ
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพร่วมกับอาศรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๕
โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา: อิ่มบุญ อุ่นใจ สานสายใยชุมชนครั้งที่ ๖
โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา: อิ่มบุญ อุ่นใจ สานสายใยชุมชนครั้งที่ ๖
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ต้อนรับ คณะลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน


หน้าที่ :