ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯในทรินิตี้คอลเลจ