ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ จุดประกายการขับเคลื่อน 13 หมุดหมายในระดับท้องถิ่นและตำบล