ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการสำรวจระดับความรู้ความเข้าใจและความพร้อมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการสำรวจระดับความรู้ความเข้าใจและความพร้อมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Thailand Data Privacy Survey 2023) และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามการสำรวจความตระหนักและการปกห้องข้อมูลส่วนบุคคลภาคประชาชนเอกสารแนบ