ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หนังสือจาก เลขาธิการสมาคมรัฐศาสตร์แห่ง ม.เกษตรศาสตร์