ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา GEOPOLITICS 2024 จุดปะทุสงครามใหญ่พลิกวิกฤติ โลก สู่โอกาสประเทศไทย

งานสัมมนา GEOPOLITICS 2024 จุดปะทุสงครามใหญ่พลิกวิกฤติ โลก สู่โอกาสประเทศไทย