๒๑ เม.ย. ๖๖ งาน Towards Songkhla MICE City & Sport City ต่อยอดสงขลาไมซ์ซีตี้และสปอร์ตซีตี้

๒๑ เม.ย. ๖๖ งาน"Towards Songkhla MICE City & Sport City" ต่อยอด "สงขลาไมซ์ซีตี้และสปอร์ตซีตี้" โดยมีพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษโดย คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาช่า หาดใหญ่ บุคลากรสถาบันทักษิณคดีศึกษาเข้าร่วมงาน นำโดย อ.เทพรัตน์ จันทพันธ์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ ร่วมรับฟังและเสนอแนวคิดในการร่วมขับเคลื่อนจังหวัดสงขลา MICE CITY & SPORT CITY เพิ่มศักยภาพ "หาดใหญ่-สงขลา" ต่อยอดและสร้างโอกาส ธุรกิจ SME และ ชุมชนท้องถิ่น

#สถาบันทักษิณคดีศึกษา #มหาวิทยาลัยทักษิณ #SongkhlaMiceCity #Mice #SongkhlaSportCity #ชุมชน