๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณพบปะเครือข่ายชุมชน

สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณพบปะเครือข่ายชุมชน และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวคิดในการสร้างความร่วมมือตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) นำโดย อ.เทพรัตน์ จันทพันธ์ รษ.แทน รองผอ.สถาบันฯ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมกลุ่ม ME-D นาทับ บาติกเพ้นท์ อ.จะนะ จ.สงขลา โดย คุณจันทิมา สุขเมตตา ผู้นำกลุ่ม ได้บอกเล่าความเป็นมา ปัญหา อุปสรรคและโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนแรงบันดาลใจที่มาดำเนินกิจการผ้าบาติก พร้อมพูดคุยถึงแนวความคิดและการวางแผนร่วมกันทำกิจกรรมกับสถาบันฯ