ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต โดยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา