ขอเชิญเข้าร่วมอบรม GI รุกบุกตลาด Online ครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม GI รุกบุกตลาด Online ครั้งที่ 2