ประกาศคณะกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ และขอเชิญชวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงฯ ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

ประกาศคณะกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ และขอเชิญชวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงฯ ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

https://evote.tsu.ac.th/home/index.jsp;jsessionid=AD7DD75850BF82A2FD40F609F539FFC0

เอกสารแนบ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล