ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่ คณาจารย์ประจำ