ขอเรียนเชิญท่าน บุคลากรและนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี ๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐-๑๑.๐๐ น. ณ สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ทปอ. ขอเรียนเชิญท่าน บุคลากรและนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี ๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐-๑๑.๐๐ น. ณ สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร หรือเข้ารับชมผ่านการถ่ายทอดสดผ่าน FB: องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ www.facebook.com/act.anticorruptionThailand
รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมานี้