ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรในรายการ "ยินดีมีเรื่อง" สืบเนื่องจากกิจกรรม พาป๋าหลบบ้าน

รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ  ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรในรายการ "ยินดีมีเรื่อง" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑ จังหวัดสงขลา  ร่วมกับ ผศ.ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ม.ทักษิณ เพื่อร่วมขยายผลสืบเนื่องจากการที่จังหวัดสงขลาจัดกิจกรรม "พาป่าหลบบ้าน" ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการเชิดชูคุณงามความดีของ พลเอก เปรม ติณสลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดินเป็นเอนกประการ ในวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง ประเทศไทยจังหวัดสงขลา

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล