ยินดีต้อนรับคณะนักเรียนและครูเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ

ยินดีต้อนรับคณะนักเรียนและครูเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการ SMA โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านระไมวิทยา จ.สงขลา