ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565