ยินดีต้อนรับอธิการบดี และคณะ จาก Universitas Muria Kudus (UMK) ประเทศอินโดนีเซีย

สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ  ยินดีต้อนรับอธิการบดี และคณะ จาก Universitas Muria Kudus (UMK) ประเทศอินโดนีเซีย จากภาพประกอบด้วย

1. Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si, Rector

2. Dr. Dra. Sulistyowati, SH. CN.Vice Rector for Academic Affairs

3.Dr. Solekhan, S.T., M.T., Vice Rector for Finance, Assets and Emploree A ffairs

4.D r. Sugeng Slamet, S.T, M.T, Vice Rector for Student A ffairs

5. Dr. Drs. Achmad Hill Madjdi, M.Pd. Vice Rector for Development and Collaboration

6.Syafiul Muzid, S.T., M.Cs, Head of Instintion for Infoeation Commication and Coll

7.Mutohhar, S.Pd, M.Pd, Head of Intemational Aftairs

โดยมี นางพนัดดา  เทพญา รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับ และ มีนางชนาธิป แก้วทอง หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ประสานงานและให้การดูแล